Adatvédelemi és Cookie szabályzat

1. Adatvédelmi és Cookie Szabálzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Németh Balázs egyéni vállalkozó, (székhely: 1162 Budapest, Anna utca 8., KEKKH nyilvántartási szám: 50252817, adószám: 67451362-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Németh Balázs egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a scubaland.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, megrendelők, ajánlatkérők, jelentkezők, kapcsolatot felvevők, továbbá minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weblapot megtekinti, vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Cookie-k, sütik

2.1. Mik azok a Cookie-k?

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google(pl.: GDN) - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2.2. Alkalmazott cookie-k

Átmeneti (session) cookie:
A session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie:
Állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k.
Biztonsági cookie.

2.3 Külső források

Külső szerverek (third-party) segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (pl.: Google Analytics), valamint egyes konverziókövető kódok Google Adwords, Facebook képpontok. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőség: www.google.com/analytics, www.google.com/adwords, www.facebook.com
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

3. Adatkezelési szabályzat

3.1. Kezelt adatok köre

Az oldalon található egyes funkciók használata során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név
 • Saját e-mail cím
 • Telefonszám
 • Születési dátum
 • Lakcím
 • Város
 • Irányítószám
 • Saját fénykép, portré, igazolványkép

3.2. Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés, jelentkezés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett, kizárólagos hozzájárulása esetén lehetséges, ez alól kivételt képez a PADI (Professional Association of Diving Instructors) számára a kártyák kiállításához szükséges adatok köre.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

3.4. Hírlevelek, promóciók, feliratkozások

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről weboldalon történő leiratkozásig tart.

4. Adatkezelés, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, ez alól kivételt képez a PADI (Professional Association of Diving Instructors) számára a kártyák kiállításához szükséges adatok köre.

5. Hírlevelek, promóciók

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (automatikus válasz, jelentkezés, ajánlatkérés, tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek ezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

5.1. Hírlevél

A regisztráció, jelentkezés, kapcsolati adatlap, ajánlatkérés, vagy bármely egyéb oldal funkció használata során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az oldal egyes funkcióit használva az Érintett elfogadja és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató továbbiakban kezeli mint hirlevélre feliratkozott felhasználót. A hírlevél DM (direkt marketing) elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából írásos formában emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet, kizárólag tájékoztatással és kapcsolattartással összefüggésben. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

6. Egyéb rendelkezések

Érintett nyilatkozik, hogy jelen Adatvédelem és Cookie szabályzatot és a benne foglaltakat átolvasta, majd annak értelmezése után, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kifejezetten elfogadja.

Adatvédelem és Cookie szabályzat utolsó módosításának dátuma: 2017. 03. 01.